Domki i apartamenty w Dębinie

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i użytkowania apartamentów w Dębinie. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 602 710 979 od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 - 22.00 lub w formie elektronicznej pod adresem e-mail: rezerwacja@debina.com.pl całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, podając: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (najlepiej komórkowy), termin, wybrany apartament oraz ilość przyjeżdżających osób.
 2. Apartamenty wynajmowane są na min 7 dób. Nie dotyczy: tzw. długich weekendów, okresu świątecznego oraz poza sezonem.
 3. Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo w formie pisemnej - elektronicznej w ciągu 48 godzin od daty wysłania rezerwacji.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić zadatek w wysokości 1000 zł w terminie 3 dni przelewem na podane konto bankowe. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Pozostałą kwotę należy wpłacić w dniu przyjazdu gotówką. 
 6. Rezerwację można anulować wyłącznie pisemnie pod adresem rezerwacja@debina.com.pl nie później niż 45 dni przed planowaną datą przyjazdu. Zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o anulowaniu rezerwacji, po potrąceniu kosztów obsługi w wysokości 50% wpłaconej kwoty. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 45 dni przed datą planowanego przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi. 
 7. Klient ma prawo do przeniesienia na inną osobę dokonanej rezerwacji wraz z wszystkimi przysługującymi mu z tytułu rezerwacji uprawnieniami, pod warunkiem, że nowa osoba, podejmie się wszystkich wynikających z tytułu rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie przesłać powiadomienie w formie pisemnej wraz z danymi personalnymi nowego Klienta pod adres e-mailowy. 
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu pod podanym w potwierdzeniu rezerwacji numerem telefonu komórkowego. 
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.
 10. Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 11. Istnieje możliwość przyjechania ze zwierzęciem domowym np. pies, kot. Wówczas jest pobierana jednorazowa opłata za przyjazd zwierzęcia w wysokości 100 zł. 
 12. Dodatkowe łóżeczko dla dziecka jest bezpłatne. Prosimy o podanie takiej informacji przy wysyłaniu rezerwacji.
 13. Klient ma obowiązek zdać apartament w stanie takim jak go zastał. Opłata za sprzątanie końcowe apartamentu w wysokości 100 zł jest obowiązkowa i płatna z góry w dniu przyjazdu.
 14. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania w formie telefonicznej lub mailowej o ew. zmianie tej liczby. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się ze liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi. 
 15. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywane apartamentu w stanie w jakim go odebrał.
 16. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód. 
 17. W apartamentach znajdują się zmiany pościelowe. Prosimy o zaopatrzenie się w następujące artykuły:
  • ręczniki,
  • ścierki kuchenne,
  • środki higieniczne i chemiczne (papier, mydło),
  • kostki do zmywarki,
  • proszek do prania,
  • worki na śmieci 25l,
  • węgiel do grilla i rozpałkę.